Χρυσούλα Μουκίου

Αν. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Βιογραφικό

Επαγγελματική ιδιότητα: Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – Δικηγόρος.

Σπουδές:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών δημοσίου δικαίου από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με βαθμό «άριστα» και πρόταση για χορήγηση βραβείου της Νομικής Σχολής.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM ) από τη Σορβόννη (Paris I Panthéon-Sorbonne) στο δημόσιο δίκαιο (D.E.A. Droit Public Interne) ως υπότροφος του Ιδρύματος Μ.Στασινόπουλου.

 • Πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών με διάκριση και λήψη υποτροφίας Ι.Κ.Υ. καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

 • Αποφοίτηση από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή, πρώτη, με χορήγηση βραβείου «Σαρρή» για την αριστεία στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών (η εισαγωγή στη ΒΠΣ έγινε κατόπιν εξετάσεων).

 • Αποφοίτηση με διάκριση από το Πρότυπο Σχολείο της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

  Επιστημονική Δραστηριότητα:

 • Αν. Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όπου υπηρετεί από το 2007. Αντικείμενο διδασκαλίας: διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, συνταγματικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, δίκαιο και οικονομία, δίκαιο δημοσίων συμβάσεων.

 • Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ George Washington University (GWU) το 2014, με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων.

 • Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Παρισίων (SciencesPo Paris) το 2015, με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και οικονομίας.

 • Διαλέξεις – διδασκαλία στο εξωτερικό: GWU των H.Π.Α., Paris I Panthéon-Sorbonne Γαλλίας, SciencesPo Paris Γαλλίας, Berlin Γερμανίας (Deutsches Institut für Menschenrechte), Nottingham H.B., Brescia Ιταλίας, Utrecht Ολλανδίας, Baçheşehir Κωνσταντινούπολης, Sofia Βουλγαρίας, Ανώτατο Δικαστήριο Λευκωσίας.

 • Συνεργασία με την World Bank σχετικά με θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης με έμφαση στη διαφάνεια και στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σύναψη αναπτυξιακών συμβάσεων.

  Επαγγελματική δραστηριότητα:

 • Δικηγορία ως μέλος της δικηγορικής εταιρίας «Χ.ΜΟΥΚΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και ατομικά με υπερεικοσαετή εμπειρία σε θέματα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Μέλος πολυάριθμων νομοπαρσκευαστικών επιτροπών

 • T. Ειδική Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη, τ. Ειδική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή γιατα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τ. Ειδική Συνεργάτις του ΓΓΔΟ του ΥΠΕΞ.

  Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες:

 • Mέλος της Ομάδας Επιστημόνων Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ την οποία διευθύνει η Καθηγήτρια Susan Rose-Ackermann.

 • Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας ‘Globalization and Public Contracts’ που διευθύνει ο Καθηγητής Jean-Bernard Auby της SciencesPo Paris.

  Δημοσιεύσεις:

 • Τρεις μονογραφίες σε θέματα δημοσίου δικαίου («Η Σιωπή της Διοίκησης» 2004, «Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης», 2010, «Διαφάνεια, ακεραιότητα και εντιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις», 2018), η τελευταία εκ των των οποίων αφορά στις δημόσιες συμβάσεις κατά το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

 • Εξήντα άρθρα-δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα επί θεμάτων διοικητικού δικαίου, συγκριτικού δικαίου και δικαίου δημοσίων συμβάσεων.

  Ξένες γλώσσες:

Ομιλεί άπταιστα την γαλλική και την αγγλική γλώσσα. Σε ερευνητικό επίπεδο τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα.

Made with by