Χρήστος Μητκίδης

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Βιογραφικό

Υπηρετεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από το 1985 και στο γραφείο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων από το 1994 μέχρι και το 2011, εν συνεχεία δε, ύστερα από ένα διάλειμμα επτά ετών, κατά τα οποία υπηρέτησε στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΑ, επανήλθε το 2018 στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (πλέον) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπου υπηρετεί σήμερα ως προϊστάμενος Νομικός Σύμβουλος.

Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες των ν. 3263/04, 3316/05, 3481/06, 3886/2010, 4013/2011, 4182/2013 κ.ά.
Έχουν εκδοθεί τρία βιβλία του με αντικείμενο τις συμβάσεις δημοσίων έργων και μελετών τεχνικών έργων, τα έτη 2009, 2010 και 2017, από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη.

Made with by