Χαράλαμπος Χρυσανθάκης

Καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιογραφικό

Αποφοίτησε το 1983 από τη Νομική Σχολή Αθηνών με «Άριστα». Αφού
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, ανακηρύχθηκε διδάκτορας του
ίδιου Πανεπιστημίου το 1989 με βαθμό «Άριστα» επίσης. Από το έτος 1991
υπηρετεί ως μέλος-ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, ήδη από το 2001 στην βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας. Έχει
διατελέσει για δύο θητείες (2010-2014) Πρόεδρος του Τμήματός του.
Το έργο του περιλαμβάνει περί τις 200 δημοσιεύσεις, πάσης φύσεως, στα
γνωστικά αντικείμενα του Διοικητικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικονομικού
Δικαίου, του Δημοσιο-υπαλληλικού Δικαίου και του Συνταγματικού Δικαίου ιδίως
στο πεδίο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Είναι μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, και της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.
Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Made with by