Φραντζέσκα Γιαννακού

Σύμβουλος Επικρατείας

Βιογραφικό

Η Φραντζέσκα Γιαννακού υπηρετεί από το έτος 1995 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1995-2003 ως Εισηγητής, 2003-2019 ως Πάρεδρος και ήδη ως Σύμβουλος της Επικρατείας). Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και έχει παρακολουθήσει μαθήματα ως ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 στα πλαίσια της εκπαιδευτικής της άδειας.

Έχει διατελέσει επίκουρο μέλος στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς και μέλος στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Οργανισμό των Δικαστηρίων. Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και τακτικό μέλος στην ίδια Ένωση.

Ήταν μέλος της συντακτικής επιτροπής του Λευκώματος για τα 75 χρόνια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «Αστική Ευθύνη του Δημοσίου». Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στον Τιμητικό Τόμο για τα πενήντα χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς επίσης και σε νομικά περιοδικά. Έχει εκδώσει ένα μυθιστόρημα και μία ποιητική συλλογή.

Made with by