Οδυσσέας Σπαχής

Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιογραφικό

Ο Οδυσσέας Σπαχής είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1991 ως Πάρεδρος Διοικητικών Δικαστηρίων και σήμερα υπηρετεί ως Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Έχει παρουσιάσει σε επιστημονικά συνέδρια εισηγήσεις για επίκαιρα νομικά ζητήματα (όπως την εισήγηση για την «αίτηση αναστολής εκτέλεσης των καταλογιστικών πράξεων των φορολογικών αρχών» κατά την διημερίδα της Ε.Ε.Ν. {2014}) και έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά νομικές μελέτες που αφορούν, κυρίως, στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και στη διοικητική δίκη (όπως, μεταξύ άλλων, τις μελέτες με τίτλους: «Η αυτεπάγγελτη εξέταση των νομικών πλημμελειών της προσβαλλόμενης πράξης από τα διοικητικά δικαστήρια» {ΔιΔικ 6/2010} , «Η διαδρομή προς το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα» στον Τιμητικό Τόμο για τα 50 χρόνια των Διοικητικών Δικαστηρίων {2015} και «Η ανασφάλεια του Δικαίου ως παράγοντας υπονόμευσης του Κράτους Δικαίου» {ΔιΔικ 6/2017}).

Made with by