Μαρίνα Παπαδοπούλου

Σύμβουλος Επικρατείας

Βιογραφικό

Η Μαρίνα Παπαδοπούλου είναι Σύμβουλος Επικρατείας. Το 2009 τοποθετήθηκε στο Στ ́ Τμήμα του Δικαστηρίου κ ασχολήθηκε με υποθέσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ήδη δε υπηρετεί στο Δ ́ Τμήμα, το οποίο έχει αρμοδιότητα για το στάδιο της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Made with by