Μαρία Στυλιανίδη

Δ.Ν., Μέλος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π., Διδάσκουσα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Βιογραφικό

 

Η Μαρία Στυλιανίδου, Διδάκτορας του Φορολογικού Δικαίου της Νομικής Σχολής της Αθήνας, είναι μέλος του Συμβουλίου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

Έχει συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς ως τακτικό μέλος ομάδων εργασίας. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων ως εισηγήτρια. Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα, στο πεδίο του φορολογικού δικαίου, της διακυβέρνησης, της πρόληψης της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις και του whistleblowing. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Made with by