Μαρία Αθ. Αλεξοπούλου

Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων

Biography

Πρωτοδίκης, Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Πτυχίο Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με βαθμό Άριστα. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM) στο γνωστικό αντικείμενο δημόσιο δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College), με έπαινο. Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών από τη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, με βαθμό Άριστα. Μεταδιδάκτωρ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Made with by