Κωνσταντίνος Γώγος

Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι καθηγητής στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., όπου διδάσκει διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία και δίκαιο περιβάλλοντος, χωροταξικό και πολεοδομικό. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και επισκέπτης ερευνητής στις Νομικές Σχολές του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, πέραν της διδακτορικής διατριβής, πέντε μονογραφίες, καθώς και πάνω από 50 δημοσιευμένες μελέτες στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα σε θέματα διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, ενωσιακού και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως και δικαίου της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Συμμετείχε στην επιμέλεια τεσσάρων συλλογικών έργων, μεταξύ των οποίων και η «Κατ’ Άρθρον Ερμηνεία του Κώδικα Δικηγόρων». Ο Κωνσταντίνος Γώγος δικηγορεί με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Κωνσταντίνος Γώγος & Συνεργάτες».

Made with by