Κλεοπάτρα Καλλικάκη

Eφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, είναι έγγαμη και έχει δύο γιους. Το 1981 αποφοίτησε από το 39ο Λύκειο Αθηνών. Το 1986 έγινε πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2008 έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου από το Τμήμα Νομικής και Πανεπιστήμιο ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ ΜΠΟΡΝΤΩ ΙV και το 2016 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1986 έως το 1989 απασχολήθηκε σε δικηγορικό γραφείο και από το 1989 έως το 1994 εργάστηκε ως υπάλληλος ΠΕ στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Από το 1994 υπηρετεί ως Δικαστής Διοικητικών Δικαστηρίων και ειδικότερα από το 2013 υπηρετεί ως Εφέτης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (18ο τμήμα – ειδικό ουσίας). Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις (όπως συνέδριο Χαροκοπείου και ΕΔΔ: «Κλιματική αλλαγή: Επιστημονικές και Νομικοπολιτικές Όψεις», 4ο και 6ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο ΕΕΔ, Εκπαιδευτικό σεμινάριο EPLO για Κύπριους Δικαστικούς Αξιωματούχους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΣΔΙ “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ”, Συνέδριο Νομικής ΑΠΘ κλπ.: «Η Ανεξαρτησία & Αποτελεσματικότητα της Δικαστικής Λειτουργίας στη Σύγχρονη Ελληνική Έννομη Τάξη υπό το Πρίσμα του Συντάγματος & του Ευρωπαϊκού Δικαίου» κλπ.) και έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες (όπως “Το σύστημα δυαδικής δικαιοδοσίας σε Γαλλία και Ελλάδα. Δυαδικότητα δικαιοδοσιών και δυαδικότητα αρμοδιοτήτων”, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΛΛΙΚΑΚΗ, ΕΦΕΤΗΣ Δ.Δ., ΔΝ

Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου, είναι έγγαμη και έχει δύο γιους. Το 1981 αποφοίτησε από το 39ο Λύκειο Αθηνών. Το 1986 έγινε πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2008 έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου από το Τμήμα Νομικής και Πανεπιστήμιο ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ ΜΠΟΡΝΤΩ ΙV και το 2016

ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1986 έως το 1989 απασχολήθηκε σε δικηγορικό γραφείο και από το 1989 έως το 1994 εργάστηκε ως υπάλληλος ΠΕ στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. Από το 1994 υπηρετεί ως Δικαστής Διοικητικών Δικαστηρίων και ειδικότερα από το 2013 υπηρετεί ως Εφέτης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (18ο τμήμα – ειδικό ουσίας). Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις (όπως συνέδριο Χαροκοπείου και ΕΔΔ: «Κλιματική αλλαγή: Επιστημονικές και Νομικοπολιτικές Όψεις», 4ο και 6ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο ΕΕΔ, Εκπαιδευτικό σεμινάριο EPLO για Κύπριους Δικαστικούς Αξιωματούχους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΣΔΙ “ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ”, Συνέδριο Νομικής ΑΠΘ κλπ.: «Η Ανεξαρτησία & Αποτελεσματικότητα της Δικαστικής Λειτουργίας στη Σύγχρονη Ελληνική Έννομη Τάξη υπό το Πρίσμα του Συντάγματος & του Ευρωπαϊκού Δικαίου» κλπ.) και έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες (όπως “Το σύστημα δυαδικής δικαιοδοσίας σε Γαλλία και Ελλάδα. Δυαδικότητα δικαιοδοσιών και δυαδικότητα αρμοδιοτήτων”, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, «Απόφαση URGENTA: Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»- «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ» τεύχος 2/2017, «H διαταγή πληρωμής στη διοικητική δική – μια πρώτη αποτίμηση», Περιοδικό Δημόσιο Δίκαιο, έτος 2017/2, «Ενδοδικαστική συμβιβασική επίλυση διαφορών από διοικητικές συμβάσεις. Πρώτοι προβληματισμοί», https://www.ddikastes.gr/node/1993, «Προσέγγιση τεχνικών ζητημάτων μέσω πραγματογνωμοσύνης», Περιοδικό ΔιΔικ, έτος 2018/4 κλπ.). Έχει διατελέσει υπεύθυνη Γραφείου Νομολογίας Δ.Εφετείου Αθηνών, μέλος Επιτροπής διαχείρισης επιχορήγησης του ΤΑΧΔΙΚ Δικαστηρίων, μέλος Ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης εγκατάστασης συστήματος ΟΣΔΥΔΔ, στον τομέα νομολογίας. Γνωρίζει άπταιστα γαλλικά και πολύ καλά αγγλικά. Διαθέτει άριστη γνώση MS Office εργαλεία κλπ., έχει δημιουργήσει και είναι υπεύθυνη διαχείρισης ιστοτόπου νομικής ενημέρωσης: www.ddikastes.gr

Made with by