Ιάκωβος Μαθιουδάκης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

Ο Ιάκωβος Μαθιουδάκης είναι (μόνιμος) επίκουρος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο. Η διδακτορική του διατριβή αφορά στην αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του ενώ έχει δημοσιεύσει μονογραφίες σχετικά με την Αρχή της Αμεροληψίας της Διοίκησης καθώς και την Νόμιμη και Αυθαίρετη Δόμηση. Διδάσκει μεταξύ άλλων «Δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων» ως μάθημα επιλογής του προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχολής και έχει συγγράψει μελέτες σχετικά με την ανάκληση των διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, την ματαίωση του διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης, το προνόμιο αυτεπάγγελτης δράσης της διοίκησης στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και σειρά σχολίων σε δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τις δημοσιές συμβάσεις. Έχει διδάξει στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ενώ έχει συμμετάσχει με διαλέξεις σε σειρά συνεδρίων στο αντικείμενο του διοικητικού δικαίου. Χρημάτισε επί έτη τακτικός επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού του ΔΣΘ ‘Αρμενόπουλος’ και ασκεί ενεργό δικηγορία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών τέκνων

Made with by