Θεοδώρα Βιτουλαδίτη

Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει μια κόρη. Το 1982 αποφοίτησε από το Δημόσιο Λύκειο Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης. Το 1987 έγινε πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Άριστα (9). Το 2016 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα «Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από το Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1994 υπηρετεί ως Δικαστής Διοικητικών Δικαστηρίων. Το 2012-2014 εξελέγη Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Από το έτος 2017 ανήκει στο διδακτικό προσωπικό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπου διδάσκει «Εκλογικές Διαφορές των ΟΤΑ». Από το έτος 2010 συμμετέχει στην Επιμόρφωση δικαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ενδεικτικά εισηγήσεις: «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης κατά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό δίκαιο» – ΕΣΔΛ – Θεσσαλονίκη 2010, «Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη των αρχών των ΟΤΑ» ΕΣΔΛ – Θεσσαλονίκη 2010 και Κομοτηνή 2014, «Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου» – ΕΣΔΛ – Θεσσαλονίκη 2015). Πρόεδρος της 4ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών Ασύλου Ν 4375/2016 στην οποία υπηρετεί από Μάρτιο 2018 αρχικά ως μέλος αυτής. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής επιστημονικού περιοδικού Ένωσης Διοικητικών Δικαστών «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ». Επιστημονική Συνεργάτης στη συγγραφή του «Λεξικού Νομικής Ορολογίας – Δημόσιο Δίκαιο», Νομική Βιβλιοθήκη, 2014. Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά.

Made with by