Ευγενία Πρεβεδούρου

Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι καθηγήτρια στη Nομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Μάρτιο του 1988 έλαβε από το Πανεπιστήμιο PARIS II (Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales) το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών DEA (Diplôme d’études approfondies) εσωτερικού δημοσίου δικαίου (droit public interne) και τον Ιούνιο του 1989 το DEA κοινοτικού δικαίου (droit communautaire). Στις 14 Οκτωβρίου 1994 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου PARIS II με τον βαθμό Très honorable avec félicitations, για τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό την εποπτεία του καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα: Les recours administratifs obligatoires. Étude comparée des droits allemand et français. Από την 1η Ιανουαρίου 1992 έως την 15η Οκτωβρίου 2001 εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διορίσθηκε σε θέση Λέκτορα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο τo 2001 και στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή το 2017. Έχει συγγράψει 7 μονογραφίες και μεγάλο αριθμό μελετών στην ελληνική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Made with by