Εμμανουήλ Περάκης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικό

Έλαβε το Πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001) και το μεταπτυχιακό του τίτλο (LLM) από το University College London (2002). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο “Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση” και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα με “άριστα” από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008). Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του ΔΣΑ από το 2003. Διδάσκει Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 εργάσθηκε ως στο γραφείο του Καθηγητή κυρίου Β. Σκουρή, Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει συγγράψει πολυάριθμα νομικά εγχειρίδια, μονογραφίες και άρθρα σε ελληνικά και αγγλικά πάνω σε σημαντικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου. Είναι αρχισυντάκτης του ξενόγλωσσου νομικού περιοδικού “European Politeia”, και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Made with by