Γλυκερία Σιούτη

Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικό

Γλυκερία Π. Σιούτη. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και έχει έναν γιό. Το 1972 αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών, το 1977 έγινε πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1978 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙ – Σορβόνη και το 1985 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1981 υπηρετεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το 1999 έως σήμερα είναι τακτική Καθηγήτρια και διδάσκει Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό διατριβών Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος. Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής. Από το 1979 έως σήμερα ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος. Είναι ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαϊτης – Σιούτη». Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών, όπως: (1993) της Επιτροπής για την κατάρτιση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (1995-1997) της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), (1996) της Επιτροπής Κατάρτισης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (1996) της Επιτροπής για την κατάρτιση νέου Οργανισμού του Υπ. Εξωτερικών, (2000- 2001) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), (2000-2004) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), (2000-2004) και του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριος 2010 διετέλεσε Νομική Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Alpha Bank. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει πολλά βιβλία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γλυκερία Π. Σιούτη. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και έχει έναν γιό. Το 1972 αποφοίτησε από την Ελληνογαλλική Σχολή Μοναχών Ουρσουλινών, το 1977 έγινε πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1978 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Παρισίων ΙΙ – Σορβόνη και το 1985 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1981 υπηρετεί στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου από το 1999 έως σήμερα είναι τακτική Καθηγήτρια και διδάσκει Διοικητικό Δίκαιο και Δίκαιο Περιβάλλοντος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διευθύνει μεγάλο αριθμό διατριβών Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος. Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής. Από το 1979 έως σήμερα ασκεί το επάγγελμα της δικηγόρου και ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου Περιβάλλοντος. Είναι ιδρυτικό μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας «Φλογαϊτης – Σιούτη». Έχει διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών, όπως: (1993) της Επιτροπής για την κατάρτιση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, (1995-1997) της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), (1996) της Επιτροπής Κατάρτισης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (1996) της Επιτροπής για την κατάρτιση νέου Οργανισμού του Υπ. Εξωτερικών, (2000- 2001) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), (2000-2004) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), (2000-2004) και του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δικαίου του Περιβάλλοντος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως και τον Σεπτέμβριος 2010 διετέλεσε Νομική Σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Alpha Bank. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει συγγράψει πολλά βιβλία και άρθρα διοικητικού και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως ενδεικτικά: Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος, Η νομική προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, Η γνωμοδοτική διαδικασία, Δίκαιο του Περιβάλλοντος, Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος, Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, Το ελληνικό δίκαιο περιβάλλοντος και η δικαστική προστασία, Το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως, Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος, Διοικητικό Δίκαιο (Γ ́ έκδοση 2015), Εγχειρίδιο Δικαίου Περιβάλλοντος (Β’ έκδοση 2011). Διευθύνει τα επιστημονικά περιοδικά: Περιβάλλον και Δίκαιο, Ενέργεια και Δίκαιο και European Environmental Law Series. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής της Εφημερίδας Διοικητικού Δικαίου και της επιστημονικής επιτροπής του Νομικού Βήματος. Άλλα ενδιαφέροντα: λογοτεχνία, κινηματογράφος, ποδηλασία, κηπουρική. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Made with by