Γεώργιος Τράντας

Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Διοικητικού Δικαίου του Α.Σ.Ε.Ι. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Νομικός Σύμβουλος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Βιογραφικό

O Γεώργιος Ν. Τράντας είναι Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Διοικητικού
Δικαίου του Α.Σ.Ε.Ι. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ο Νομικός Σύμβουλος της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Είναι αριστούχος
πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και διδάκτωρ νομικής του
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, ενώ διατέλεσε και Επιστημονικός Βοηθός στο
Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ. Διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Δικαίου και επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια Paris I,
George Washington, Georgetown και Γενεύης. Πέρα από τη διδακτορική του
διατριβή έχει δημοσιεύσει τέσσερεις ακόμα μονογραφίες και πολλά άρθρα στην
ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Δικηγορεί με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου
δικαίου.

Made with by