Αλεξάνδρα Μπαρλά

Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων

Βιογραφικό

Απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά (Proficiency of University of Cambridge, Proficiency of University of Michigan) και Γαλλικά (Sorbonne II).

Made with by